Training Praktische navigatie Online op 10, 17 en 24 februari 2021 vanaf 20:00 uur 

Training Praktische navigatie Online op 10, 17 en 24 februari 2021 vanaf 20.00 – 22:00 uur 

Dit voorjaar hebben we ervaring opgedaan met praktische navigatie door het virtueel varen van lange tochten. Door b.v. een oversteek naar Engeland theoretisch voor te bereiden, vitueel te varen en na te beschouwen. En het was leuk en leerzaam!

Iets dergelijks gaan we weer opzetten. Inclusief het maken van een passage plan als voorbereiding en het logboek als verslaglegging.

Voor wie is het oefenen met praktische navigatie via het virtueel meezeilen bedoeld? Vooral voor mensen die de theorie al beheersen, b.v. door het behalen van Klein Vaarbewijs 2, of TKN, maar die de praktijk eigenlijk nog niet goed genoeg kennen.

Hoe doen we praktische navigatie  en de virtuele tocht?

We nemen kaarten van de Zeeuwse kust, een oversteker, en de details van de overkant, de Engelse kust. En de aankomst in de haven. Liefst zo recent mogelijk. B.v. online kun je kaarten inzien, maar misschien zijn er nog wel andere mogelijkheden.

En informatie over stroming en het weer? Dat halen we van websites. We geven de linkjes.

We knippen de voorbereiding op in:

 • 1e avond.
  • Kennismaking (indien nodig), de boot (de Zilte Waaier, een 11 meter zeiljacht) en welke mensen gaan mee.
  • Vergelijking kaartmateriaal, almanak, logboek, hoe gaan we het aanpakken.
  • Theorie over aanpak. De mogelijke route van de oversteek. Passageplan opzetten.
  • Mogelijke scenario’s van vertrek en aankomst i.v.m. weer en stroming. Rekening houdend met verkeerscheidingsstelsels, zandbanken en windmolenparken.
 • 2e avond.
  • Opstellen passageplan.
  • Detailgegevens van de Zeeuwse kust, dus van vertrek. Verkeer en stroming. Knelpunten. Welke zijn dat? B.v. hoe gaan we om met de Maasmond ?
  • Aankomstgegevens van b.v. Engeland. Verkeer en stroming. Knelpunten zoals de verkeersroutes en windmolenparken.
  • Eten en drinken voorbereiding. Uitrusting van de boot. Doorspreken logboek.
  • Wachtschema met 4 mensen.
 • 3e avond: nabeschouwing.
  • Weerbericht tijdens de tocht.
  • Ingevuld logboek bespreken.
  • Simulatie van de keuzemomenten voor de tocht.

Het gaat dus enerzijds om de navigatie theorie en de voorbereiding, maar ook anderzijds om de praktische uitvoering; real life door het weer en de stroming. En regelmatig besluiten moeten nemen.

Tijdens de tocht zelf kijk je regelmatig op hoe het weer echt is, naar het verkeer volgens AIS, vul je het logboek in, en bedenk je of jouw plan wel echt zou werken.

Tijdens de 3e avond evalueren we, en gaan we de verschillende scenario’s na op de achterliggende overwegingen en hoe ze uitpakten. En proberen daarbij van elkaar te leren bij een biertje natuurlijk.

Vraag: wie heeft er belangstelling om de virtuele tocht mee te doen? Het zijn 3 avonden van 2 uur. Via beeldbellen. Kosten: 75,-