Praktische navigatie oefenen met zeilschool Witte Waaier

Praktische navigatie oefenen. 

Praktische navigatie oefenen doen we in het vaarseizoen met onze mijlentochten naar bijvoorbeeld de Belgische kust of naar Stellendam, of de mijltochten op de Waddenzee. In het echt.

Daarnaast kan het ook virtueel, en dat doen we met onze RRP cursus op 4 avonden in de winter. Zie verder op de site. Met de RRP cursus varen we zogenaamd naar Cowes of naar Harwich, in een lang weekend dat we gezamenlijk plannen. En ook gezamenlijk bereiden we de tocht voor, via vaarplannen, de weerberichten, en plannen voor de havens. En we bespreken de tocht na, na dat lange weekend. We doen dat nu een aantal jaren, sinds 2000, en de deelnemers zijn er zeer enthousiast over. Je oefent in de praktijk met de voorbereiding, en dat is echt. Je kunt ondertussen en naderhand toetsen of je plannen goed waren, en waarom dan wel of niet. Daarnaast merkt je dat eigenlijk iedereen wel een net andere benadering heeft, en dat die benadering niet per sé fout hoeft te zijn. Het gaat om de onderbouwing van de plannen, en de terugkoppeling of de keuzes goed waren. Of toch wat minder.

Tocht naar Vlieland. 

Dit voorjaar hebben we ervaring opgedaan met praktische navigatie door het virtueel varen van lange tochten. Door b.v. een oversteek naar Engeland theoretisch voor te bereiden, vitueel te varen en na te beschouwen. En het was leuk en leerzaam!

Iets dergelijks gaan we weer opzetten, maar nu willen we de tocht ook echt gaan zeilen. Daarom geen oversteek naar Engeland, maar een tocht van ongeveer dezelfde lengte; het doel: in één keer naar Vlieland. Die tocht wordt van vrijdag 2 t/m dinsdag 6 oktober gezeild (en de tocht is al volgepland).

Voor wie is het oefenen met praktische navigatie via het virtueel meezeilen bedoeld? Vooral voor mensen die de theorie al beheersen, b.v. door het behalen van Klein Vaarbewijs 2, of TKN, maar die de praktijk eigenlijk nog niet goed genoeg kennen.

Vraag: wie heeft er belangstelling om de virtuele tocht mee te doen? Het zijn 3 avonden van 2 uur. Via beeldbellen. Kosten: 75,-

Hoe doen we praktische navigatie  en de virtuele tocht?

We nemen kaarten van de Zeeuwse kust, een oversteker, en de details van Vlieland. En een aantal alternatieve havens. Liefst zo recent mogelijk. B.v. online kun je kaarten inzien, maar misschien zijn er nog wel andere mogelijkheden.

En informatie over stroming en het weer? Dat halen we van websites. We geven de linkjes.

We knippen de voorbereiding op in:

 • 1e avond: woensdag 23 september vanaf 20 uur.
  • Kennismaking (indien nodig), de boot (de Zilte Waaier) en welke mensen gaan mee.
  • Vergelijking kaartmateriaal, almanak, logboek, hoe gaan we het aanpakken.
  • Theorie over aanpak. De mogelijke route van de oversteek.
  • Mogelijke scenario’s van vertrek en aankomst i.v.m. weer en stroming.
 • 2e avond: woensdag 30 september vanaf 20 uur.
  • Opstellen passageplan.
  • Detailgegevens van de Zeeuwse kust, dus van vertrek. Verkeer en stroming. Knelpunten. Welke zijn dat? B.v. hoe gaan we om met de Maasmond ?
  • Aankomstgegevens van Vlieland. Verkeer en stroming. Knelpunten zoals de verkeersroutes bij IJmuiden en Den Helder.
  • Eten en drinken voorbereiding. Uitrusting van de boot. Doorspreken logboek.
  • Wachtschema met 4 mensen.
 • 3e avond: nabeschouwing; woe 7 oktober 20 uur.
  • Weerbericht tijdens de tocht.
  • Simulatie van de keuzemomenten voor de tocht.

Het gaat dus enerzijds om de navigatie theorie en de voorbereiding, maar ook anderzijds om de praktische uitvoering; real life door het weer en de stroming. En regelmatig besluiten moeten nemen.

Tijdens de tocht zelf kijk je regelmatig op hoe het weer echt is, naar het verkeer volgens AIS, vul je het logboek in, en bedenk je of jouw plan wel echt zou werken.

Tijdens de 3e avond evalueren we, en gaan we de verschillende scenario’s na op de achterliggende overwegingen en hoe ze uitpakten. En proberen daarbij van elkaar te leren bij een biertje natuurlijk.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *