Nieuwe scheepvaartroutes langs de Belgische – Nederlandse Noordzeekust

Met ingang van 1 juni 2017 om 00.00 UTC (02.00 lokale tijd) gelden nieuwe
scheep vaartroutes op het Belgische en het Nederlandse (zuidelijke) deel van de
Noordzee. Deze nieuwe routes vergroten de veiligheid van het scheepvaartverkeer
en beperken het risico op milieuverontreiniging. Ook zijn de havens hiermee
veiliger en vlotter te bereiken en wordt de ruimte op de Noordzee zo efficiënt
mogelijk gebruikt. Zie verder:  nieuwe-scheepvaartroutes-noordzee