Theorie Kust Navigatie (TKN), Routering & Planning (R&P)

We bieden twee soorten cursussen aan.

Voor de precieze planning van de cursus: stuur een mail naar bert@wittewaaier.nl

 • Cursus Theorie Kust Navigatie basis (TKN).
  • 3 avonden, online, waarin we een aantal belangrijke onderwerpen van TKN doornemen aan de hand van een boek.
  • Oefeningen uit de praktijk, b.v. over waterdieptes en getij, plaatsbepaling, kompaskoers en grondkoers, stroming berekenen, of opzoeken van haveninformatie.
  • We nemen niet het hele boek door, maar we nemen er een aantal onderwerpen uit, vooral over getij en navigatie. Andere gedeelten zoals lichten en boeien kun je zelf lezen.
  • Ieder doet bereidt een gedeelte thuis voor, en we bespreken gezamenlijk aan de hand van voorbeelden.
  • Op basis van het boek Kustnavigatie, Handboek voor instructie en praktijk. Auteur: Toni Rietveld Adelbert van Groeningen, Co-auteur: J. Bos Jan Bos Janneke Bos
  • Voor wie? Voor mensen die Klein Vaar Bewijs 2 hebben, maar nog niet zo veel ervaring op getij en stomend water. Niveau: CWO 1 en 2.
  • Kosten: 75,- per deelnemer voor 3 avonden als we het online doen, anders komen de kosten voor het zaaltje erbij.
  • Planning in 2022: 3 woensdagavonden b.v. 5, 12, 19 januari (is vol), of 3 donderdagavonden 17, 24 februari + 3 maart.
 • Cursus Routering en Planning: virtuele meerdaagse tocht (R&P). 
  • 3 avonden, waarschijnlijk online, waarin we op een datum een meerdaagse tocht gaan voorbereiden, virtueel uitvoeren en evalueren.
  • Met dus een virtuele overtocht van Frankrijk naar Engeland. B.v. van Cherbourg naar Withby.
  • Die bereiden we dan helemaal voor, met een passageplan, weerberichten, verkeer, kaart, etc.
  • Ieder doet bereidt een gedeelte thuis voor, en we bespreken gezamenlijk aan de hand van voorbeelden.
  • En de dag zelf houden we weerbericht verkeer etc in de gaten.
  • In de week erna evalueren we de gemaakte plannen en gaan we na wat er waarschijnlijk aan aangepast zou moeten worden.
  • Voor wie? Voor mensen met ervaring in het maken van korte mijlentochten op zee, maar nog niet zo met oversteken en meerdaagse tochten. Niveau: CWO 2 en 3.
  • Kosten: 75,- per deelnemer voor 3 avonden als we het online doen, anders komen de kosten voor het zaaltje erbij.
  • Planning in 2022: 26 jan, 2 en 9 februari (is vol) of 9, 16 of 23 maart.

Waarom zou je het doen? Het is leerzaam, maar ook leuk om gezamenlijk een paar belangrijke oefeningen te doen. Het is wel nodig dat je wat tijd hebt voor de voorbereiding.

De cursus TKN-basis, is goed om met belangrijke onderwerpen zoals getij, diepte en koersen te oefenen.

De cursus Routering & Planning met een virtuele overtocht, is goed om een meerdaagse tocht te leren plannen, of de theorie hierover op te halen, maar dan heel praktisch. Vorige winters hebben we al vaker een dergelijk blok gegeven, met een virtuele tocht naar Harwich, en dat werd door iedereen zeer gewaardeerd. Blok 1 is nieuw voor ons. We doen dit n.a.v. vragen van een paar deelnemers, die nog wat basis wilden uitwerken.

TKN is wat meer gestructureerd, met afgescheiden oefeningen en een boek erbij, en Routering & Planning gaat wat sneller, en is meer gericht op het gehele vaarplan over meerdere dagen.

We examineren niet, maar aan het eind krijg je wel een certificaat dat je deelgenomen hebt. 😊

Uitwerking cursus Routering & Planning

1e avond.

  • Kennismaking (indien nodig), de boot (de Zilte Waaier, een 11 meter zeiljacht) en welke mensen gaan mee.
  • Vergelijking kaartmateriaal, almanak, logboek, hoe gaan we het aanpakken.
  • Theorie over aanpak. De mogelijke route van de oversteek. Passageplan opzetten.
  • Mogelijke scenario’s van vertrek en aankomst i.v.m. weer en stroming. Rekening houdend met verkeerscheidingsstelsels, zandbanken en windmolenparken.
 • 2e avond.
  • Opstellen passageplan.
  • Detailgegevens van de Franse kust, dus van vertrek. Verkeer en stroming. Knelpunten. Welke zijn dat?
  • Aankomstgegevens van b.v. Engeland. Verkeer en stroming. Knelpunten zoals de verkeersroutes en windmolenparken.
  • Eten en drinken voorbereiding. Uitrusting van de boot. Doorspreken logboek.
  • Wachtschema met 4 mensen.
 • 3e avond: nabeschouwing.
  • Weerbericht tijdens de tocht.
  • Ingevuld logboek bespreken.
  • Simulatie van de keuzemomenten voor de tocht.

Het gaat dus enerzijds om de navigatie theorie en de voorbereiding, maar ook anderzijds om de praktische uitvoering; real life door het weer en de stroming. En regelmatig besluiten moeten nemen.

Tijdens de tocht zelf kijk je regelmatig op hoe het weer echt is, naar het verkeer volgens AIS, vul je het logboek in, en bedenk je of jouw plan wel echt zou werken.

Tijdens de 3e avond evalueren we, en gaan we de verschillende scenario’s na op de achterliggende overwegingen en hoe ze uitpakten. En proberen daarbij van elkaar te leren bij een biertje natuurlijk.

Vraag: wie heeft er belangstelling om de virtuele tocht mee te doen? Het zijn 3 avonden van 2 uur. Via beeldbellen. Kosten: 75,-