Theorie Kust Navigatie (KN), Routering & Planning (RRP).

We bieden twee soorten cursussen aan. Beide cursussen kunnen afgesloten worden met een examen: TKN via een schriftelijk examen op 11 februari 23, en RRP via een in te plannen en te varen overtocht met beoordeling van de voorbereiding, de keuzes onderweg en de evaluatie. Het examen is alleen voor wie dat wil, de cursus is heel goed te volgen zonder dat, en wordt altijd afgesloten met een certificaat van het volgen van de cursus.

De cursus KN start op woensdagen in januari 23, online, en RRP eind februari. KN: woe 4, 11, 18 en 25 jan. 23. en RRP op: woe 8, 15, 22 febr en 1 maart. 23. Start: om half 8 tot ca. 10 uur ’s avonds.

Opgeven: stuur een mail naar bert@wittewaaier.nl

 • Cursus Theorie Kust Navigatie basis (TKN).
  • 4 avonden, online, waarin we een aantal belangrijke onderwerpen van TKN doornemen aan de hand van een boek, gebaseerd op de nieuwste eisen van het CWO van voorjaar 2022.
  • Oefeningen uit de praktijk, b.v. over waterdieptes en getij, plaatsbepaling, kompaskoers en grondkoers, stroming berekenen, of opzoeken van haveninformatie.
  • Deze trainingen zijn bedoeld voor de navigatie en routering op zee, en komen bovenop de kennis die nodig is voor Klein VaarBewijs 2. Basis is de regelgeving van het SOLAS: het Internationaal Verdrag voor de veiligheid van mensenlevens op zee (International Convention for the Safety of Life at Sea.
  • Wat nieuw is dat we nu, in samenwerking met de Navigatie Academy het schriftelijk examen TKN kunnen aanbieden, de eerste in november dit jaar. Hoe werkt het? Vanuit de Zeilschool Witte Waaier kunnen we je aanmelden voor het examen. Vanaf september organiseren we weer de online TKN cursus. En daarna de RRP cursus. Dus als je belangstelling hebt: geef je op voor de trainingen TKN of RRP, of het examen TKN.
  • We nemen niet het hele boek door, maar we nemen er een aantal onderwerpen uit, vooral over getij en navigatie. Andere gedeelten zoals lichten en boeien kun je zelf lezen; de laatste avond is een herhaling en voorbereiding op het examen.
  • Ieder doet bereidt een gedeelte thuis voor, en we bespreken gezamenlijk aan de hand van voorbeelden.
  • Op basis van het boek Kustnavigatie, Handboek voor instructie en praktijk. Auteur: Toni Rietveld Adelbert van Groeningen, Co-auteur: J. Bos Jan Bos Janneke Bos.
  • Voor wie? Voor mensen die Klein Vaar Bewijs 2 hebben, maar nog niet zo veel ervaring op getij en stomend water. Niveau: CWO 1 en 2.
  • Kosten: 95,- per deelnemer voor 4 avonden als we het online doen, anders komen de kosten voor het zaaltje erbij.
 • Cursus Routering en Planning: virtuele meerdaagse tocht (R&P). 
  • 4 avonden, online, waarin we op een datum een meerdaagse tocht gaan voorbereiden, virtueel uitvoeren en evalueren.
  • Met dus een virtuele overtocht van Frankrijk naar Engeland. B.v. van Wemeldinge naar Cowes.
  • Die bereiden we dan helemaal voor, met een passageplan, weerberichten, verkeer, kaart, etc.
  • Ieder doet bereidt een gedeelte thuis voor, en we bespreken gezamenlijk aan de hand van voorbeelden.
  • En de dag zelf houden we weerbericht verkeer etc in de gaten.
  • In de week erna evalueren we de gemaakte plannen en gaan we na wat er waarschijnlijk aan aangepast zou moeten worden.
  • Voor wie? Voor mensen met ervaring in het maken van korte mijlentochten op zee, maar nog niet zo met oversteken en meerdaagse tochten. Niveau: CWO 2 en 3.
  • Kosten: 95,- per deelnemer voor 4 avonden als we het online doen, anders komen de kosten voor het zaaltje erbij.

Waarom zou je het doen? Het is leerzaam, maar ook leuk om gezamenlijk een paar belangrijke oefeningen te doen. Het is wel nodig dat je wat tijd hebt voor de voorbereiding. Daarnaast is TKN vereist voor het CWO III tidal diploma.

De cursus TKN-basis, is goed om met belangrijke onderwerpen zoals getij, diepte en koersen te oefenen.

De cursus Routering & Planning met een virtuele overtocht, is goed om een meerdaagse tocht te leren plannen, of de theorie hierover op te halen, maar dan heel praktisch. Vorige winters hebben we al vaker een dergelijk blok gegeven, met een virtuele tocht naar Harwich, en dat werd door iedereen zeer gewaardeerd.

TKN is wat meer gestructureerd, met afgescheiden oefeningen en een boek erbij, en Routering & Planning gaat wat sneller, en is meer gericht op het gehele vaarplan over meerdere dagen.

Uitwerking cursus Routering & Planning

1e avond.

  • Kennismaking (indien nodig), de boot (de Zilte Waaier, een 11 meter zeiljacht) en welke mensen gaan mee.
  • Vergelijking kaartmateriaal, almanak, logboek, hoe gaan we het aanpakken.
  • Theorie over aanpak. De mogelijke route van de oversteek. Vaarplan opzetten.
  • Mogelijke scenario’s van vertrek en aankomst i.v.m. weer en stroming. Rekening houdend met verkeerscheidingsstelsels, zandbanken en windmolenparken.
 • 2e en 3e avond.
  • Opstellen vaarplan.
  • Omgaan met weerberichten.
  • Detailgegevens van de Franse kust, dus van vertrek. Verkeer en stroming. Knelpunten. Welke zijn dat?
  • Aankomstgegevens van b.v. Engeland. Verkeer en stroming. Knelpunten zoals de verkeersroutes en windmolenparken.
  • Eten en drinken voorbereiding. Uitrusting van de boot. Doorspreken logboek.
  • Wachtschema met 4 mensen.
 • 4e avond: nabeschouwing.
  • Weerbericht tijdens de tocht.
  • Ingevuld logboek bespreken.
  • Simulatie van de keuzemomenten voor de tocht.

Het gaat dus enerzijds om de navigatie theorie en de voorbereiding, maar ook anderzijds om de praktische uitvoering; real life door het weer en de stroming. En regelmatig besluiten moeten nemen.

Tijdens de tocht zelf kijk je regelmatig op hoe het weer echt is, naar het verkeer volgens AIS, vul je het logboek in, en bedenk je of jouw plan wel echt zou werken.

Tijdens de 4e avond evalueren we, en gaan we de verschillende scenario’s na op de achterliggende overwegingen en hoe ze uitpakten. En proberen daarbij van elkaar te leren bij een biertje natuurlijk.