Zeilschool Witte Waaier zeezeilen

     

Zeilles met Witte Waaier: hieronder een korte omschrijving van de trainingen en cursussen voor de zeilschool.

Als zeilschool zeezeilen voor volwassenen biedt Witte Waaier de volgende trainingen aan: 

Basiscursus jacht zeilen CWO IBasiscursus, leidt op tot CWO I diploma: bemanningslid jachtzeilen tidal (zie ookhttp://www.cwo.nl). Afhankelijk van het weer kan na 4 a 5 dg diploma verkregen worden. Beginniveau: enige zeilervaring, op ruim water of binnenwater. Nadruk op zeilmanoeuvres, veiligheid, stroming, navigatie, voorrangsregels en weer. Heel veel zelf doen, en zelf ontdekken wat het best is. Schipper ziet toe en zorgt voor veiligheid. Korte of volledige cursus met aandacht voor theorie. Tijd: 9.30 – 17 uur. Mogelijkheid tot overnachten aan boord, of in hotelaccommodatie (prijsopgave op aanvraag).
Gevorderden jacht zeilen CWO IIGevorderden cursus jachtzeilen tidal, leidt op tot CWO II diploma: dagschipper of wachtleider buitengaats (zie ookhttp://www.cwo.nl). Afhankelijk van het weer kan na 4 a 5 dg diploma verkregen worden. Beginniveau: CWO I. Nadruk op navigatie, leiding geven, samenwerken, aanlopen havens, weer. Korte of volledige cursus met aandacht voor theorie, b.v. voor navigatie op niveau Klein Vaarbewijs 2 of TKN. Er wordt een tocht gevaren, en verschillende havens aangedaan. Bezetting op het schip: 2 – max. 4 personen.
Jachtschipper CWO IIIJachtschipper training. U werkt aan uw opleiding op CWO III niveau. Beginniveau: CWO II met kennis van TKN (Theoretische Kust Navigatie). Mijlen varen en navigatie, internationale havens, oversteek. Nadruk op kennis en ervaring opdoen, maar ook op leiding geven. Bezetting op het schip: 2 – max. 4 personen..
Kennismaking zeezeilenIndividuele kennismaking met zeezeilen volgens CWO en zeilschool Witte Waaier gedurende een weekend, incl. lunch. Bestemd voor mensen die beginner zijn op zeezeilgebied en graag eens op een kajuitjacht willen varen. Beginselen van het zeilen op ruim stromend water. Tijd: 9.30 – 17 uur. Mogelijkheid tot overnachten aan boord, of in hotelaccommodatie (prijsopgave op aanvraag).  Incl. Cadeaubon 50,- (te besteden bij Witte Waaier).
MijlentochtMijlentocht op zee, meerdaagse tocht, al of niet specifiek met nachtzeilen. Nachtzeilen is een aparte ervaring. U ziet veel, maar heel anders. De mijlentochten zijn bedoeld om op zee ervaring op te doen, maar vooral om heerlijk afstanden te zeilen, mijlen te verzamelen, en vreemde kusten te zien. Een fijne vakantie!

Toelichting over de overgang van CWO Zeezeilen naar CWO jachtzeilen Tidal. Zie verder ook de site www.cwo.nl

  • De diploma’s CWO Zeezeilen heten vanaf 2017 CWO jachtzeilen Tidal. Hieronder wordt de situatie vanaf volgend jaar besproken. Op dit moment zijn er nog geen vorderingstaten of CWO diplomas Tidal te bestellen.
  • daar waar Tidal of stromend water staat: de Oosterschelde geldt als Tidal water (namelijk zuidelijk van Bruinisse).
  • Er is voor deze vernieuwing gekozen om internationaal aan te sluiten bij de systematiek daar. En omdat voor CWO I er eigenlijk niet veel verschil is tussen Zeezeilen en Kajuitzeilen. Daarna wel, omdat de navigatie verschillend is.

Diploma Jachtzeilen I

Het diploma CWO I is bestemd voor personen van 16 jaar of ouder, die onder verantwoordelijkheid van de schipper als bemanningslid op (zeegaande) zeiljachten kunnen functioneren.

Diploma Jachtzeilen II

Het diploma CWO II is bedoeld voor personen die blijk hebben gegeven de bij de diploma-eisen vermelde functies onder verantwoordelijkheid van de schipper te kunnen uitvoeren als dagschipper van een zeiljacht. Zij moeten in staat zijn zelfstandig manoeuvres uit te voeren onder eenvoudige omstandigheden.

NON-TIDAL: Het vaargebied betreft uitsluitend de (ruime) niet stromende binnenwateren. De vereiste ervaring voor dit diploma is 150 mijl.

TIDAL: Het vaargebied betreft alle getijde wateren, zoals: de Waddenzee, Westerschelde en Oosterschelde ten zuiden van de lijn Bruinisse-Anna-Jacoba polder, Eems/Dollard en de kustwateren. De vereiste ervaring voor dit diploma is 250 mijl waarvan minstens de helft op zee/stromend water.

Commentaar Witte Waaier: deze 250 mijl hoeft niet middels een logboek aangetoond te worden.

Diploma Jachtzeilen III

Het diploma CWO III is bedoeld voor personen die blijk hebben gegeven de bij de diploma-eisen vermelde functies te kunnen uitvoeren als schipper van een zeiljacht onder omstandigheden tot en met 6 Beaufort. Men wordt verondersteld zelfstandig, veilig en verantwoord te kunnen varen, manoeuvreren en navigeren. Men moet hierbij onder alle omstandigheden leiding kunnen geven aan de bemanning.

Dit diploma wordt afgegeven na het behalen van een praktijk- en theorie examen.

NON-TIDAL: het vaargebied betreft de (ruime,) niet stromende binnenwateren.

De vereiste ervaring voor dit diploma is 750 mijl, waarvan minimaal 250 mijl na het behalen van diploma Jachtzeilen II non-tidal.

TIDAL: Het vaargebied betreft alle getijde wateren, zoals: de Waddenzee, Westerschelde en Oosterschelde ten zuiden van de lijn Bruinisse-Anna-Jacoba polder, Eems/Dollard en de kustwateren.

De vereiste ervaring voor dit diploma is 750 mijl waarvan de helft op zee/stromend water en waarvan minimaal 250 na het behalen van het diploma Jachtzeilen II tidal.

Commentaar: En bij diploma Jachtzeilen III Tidal (dit komt uit het handboek dat niet direct op de website staat):

TIDAL: Het vaargebied betreft alle getijde wateren, zoals: de Waddenzee, Westerschelde en Oosterschelde ten zuiden van de lijn Bruinisse- Anna-Jacoba polder, Eems/Dollard en de kustwateren.

De vereiste ervaring voor dit diploma is 750 mijl waarvan de helft op zee/stromend water en waarvan minimaal 250 na het behalen van het diploma Jachtzeilen II tidal. Naast de hierboven genoemde mijlen dienen een voldoende aantal getijden havens te zijn aangelopen en korte tochten te zijn uitgevoerd in de functie van verantwoordelijk navigator/schipper of tijdens een training. Een richtlijn hiervoor is 5. Van e.e.a. moet in een logboek blijk gegeven worden.

Commentaar: Dit betekent dat je op basis van een logboek, liefst ondertekend door een CWO erkende schipper, moet aantonen dat je die mijlen gemaakt hebt, en de havens aangelopen. Meer details kan ik later laten zien.

Over de theorie: Je moet voor CWO III Tidal een Marcom B certificaat hebben (dat is een basis marifoon certificaat uitgebreid met extra procedures voor het gebruik van extra veiligheidsmiddelen zoals een DSC knop op de marifoon of een Epirb), en het certificaat Theoretische Kust Navigatie (TKN), voor de kustnavigatie. Zie ook het overzicht hieronder.

Geef een reactie