Wat is er nodig voor CWO I, II en III met Zeezeilschool Witte Waaier

Bij het beginners en gevorderden niveau van jachtzeilen, dus CWO I en II niveau, gaat het om de praktijk van het varen. Zie ook de site van het CWO (Commissie Watersport Opleidingen): www.cwo.nl

Het diploma CWO I is bestemd voor personen van 16 jaar of ouder, die onder verantwoordelijkheid van de schipper als bemanningslid op (zeegaande) zeiljachten kunnen zeilen. Bij CWO I gaat het vooral om de handelingen in het omgaan met de motor, varen in de haven, aanleggen en afvaren, en de zeilhandelingen. Bijvoorbeeld de handelingen bij het reven en uitreven vinden mensen lastig en dus goed om veel te oefenen. Dat geldt ook voor overstag gaan bij meer wind, en de details bij het gijpen.

Het diploma Jachtzeilen CWO II is bedoeld voor personen die blijk hebben gegeven te kunnen zeilen onder eindverantwoordelijkheid van de schipper als dagschipper van een zeiljacht. Zij moeten in staat zijn zelfstandig manoeuvres uit te voeren onder eenvoudige omstandigheden. Bij CWO II gaat het ook vooral om de praktijk van het varen, maar daarbij moet je tevens een heel aantal zeemijlen aantoonbaar gevaren hebben. Bijvoorbeeld als opstapper bij een ervaren schipper, op een gehuurd schip, of met een mijlentocht met de zeilschool. Bij de zeilschool is een watersportpaspoort verkrijgbaar waarin de gemaakte zeemijlen bijgehouden kunnen worden.

Er wordt verschil gemaakt tussen stromend- of niet stromend water. NON-TIDAL: Het vaargebied betreft uitsluitend de (ruime) niet stromende binnenwateren. Dus in Zeeland: het Veerse Meer en de Grevelingen. De vereiste ervaring voor dit diploma is 150 mijl.

TIDAL: Het vaargebied betreft alle getijde wateren, zoals: de Oosterschelde ten zuiden van de lijn Bruinisse-Anna-Jacoba polder en de kustwateren. De vereiste ervaring voor dit diploma is 250 mijl waarvan minstens de helft op zee/stromend water.

Bij Zeilschool de Witte Waaier kan direct voor de haven geoefend worden, op de Oosterschelde, en direct op Tidal water.

Maar voor CWO III is meer nodig.

Het diploma Jachtzeilen CWO III is bedoeld voor personen die blijk hebben gegeven de bij de diploma-eisen vermelde functies te kunnen uitvoeren als schipper van een zeiljacht onder omstandigheden tot en met 6 Beaufort. Men wordt verondersteld zelfstandig, veilig en verantwoord te kunnen varen, manoeuvreren en navigeren. Men moet hierbij onder alle omstandigheden leiding kunnen geven aan de bemanning. NON-TIDAL: het vaargebied betreft de (ruime,) niet stromende binnenwateren. De vereiste ervaring voor dit diploma is 750 mijl, waarvan minimaal 250 mijl na het behalen van diploma Jachtzeilen II non-tidal. TIDAL: De vereiste ervaring voor dit diploma is 750 mijl waarvan de helft op zee/stromend water en waarvan minimaal 250 na het behalen van het diploma Jachtzeilen II tidal.

Daarnaast is nodig dat behaald is: het certificaat Theoretische Kust Navigatie, en Marcom B (voor de marifoon).

Daarnaast zijn er nog allerlei mogelijkheden om verder te gaan via het CWO, b.v. een cursus Routering & Planning, over het voorbereiden van langere tochten. Dat kan afgesloten worden met een examen. Of een verdere opleiding als instructeur CWO jachtzeilen tidal.