Goed geslaagde Kust Navigatie cursus januari 22.

Afgelopen 3 weken hebben we een goed geslaagde cursus TKN (Theoretische Kust Navigatie) gehad. Online, op 3 avonden. De deelnemers waren zeer tevreden, en gaven op de verschillende onderdelen van de cursus, b.v. het programma, de praktijkvoorbeelden, en de docenten een ruime voldoende. Vooral waren ze tevreden met het programma, het gebruik van het boek van Rietveld, en de toepassing en de praktijkoefeningen. Online was het even wennen, maar al snel ging het goed.

En zelf vonden we het heel leuk om te doen. De onderwerpen waren vooral: getij, waterdiepte en hoogte, stroming, koersen en peilingen, en vaarplan, logboek, aan aanloop en vertrek van havens. Dit hebben we er uit gelicht als de zaken die het meeste uitwerking verdienen.

Deze cursus wordt nog een keer georganiseerd vanaf 17 februari 2022.