CWO (Stichting Commissie Watersport Opleidingen)

De diploma’s CWO Zeezeilen heten sinds 2017 CWO jachtzeilen Tidal. Tidal staat voor stromend water: de Oosterschelde geldt als Tidal water (namelijk zuidelijk van Bruinisse).

 • Diploma Jachtzeilen I: bestemd voor personen van 16 jaar of ouder, die onder verantwoordelijkheid van de schipper als bemanningslid op (zeegaande) zeiljachten kunnen functioneren.
 • Diploma Jachtzeilen II: bedoeld voor personen die blijk hebben gegeven de bij de diploma-eisen vermelde functies onder verantwoordelijkheid van de schipper te kunnen uitvoeren als dagschipper van een zeiljacht. Je moet in staat zijn zelfstandig manoeuvres uit te voeren onder eenvoudige omstandigheden.
   • NON-TIDAL: Het vaargebied betreft uitsluitend de (ruime) niet stromende binnenwateren. De vereiste ervaring voor dit diploma is 150 mijl.
   • TIDAL: Het vaargebied betreft alle getijdewateren, zoals: de Waddenzee, Westerschelde en Oosterschelde ten zuiden van de lijn Bruinisse-Anna-Jacoba polder, Eems/Dollard en de kustwateren. De vereiste ervaring voor dit diploma is 250 mijl waarvan minstens de helft op zee/stromend water.
 • Diploma Jachtzeilen III: bedoeld voor personen die blijk hebben gegeven de bij de diploma-eisen vermelde functies te kunnen uitvoeren als schipper van een zeiljacht onder omstandigheden tot en met 6 Beaufort. Je wordt verondersteld zelfstandig, veilig en verantwoord te kunnen varen, manoeuvreren en navigeren. Je moet hierbij onder alle omstandigheden leiding kunnen geven aan de bemanning. Dit diploma wordt afgegeven na het behalen van een praktijk- en theorie-examen. Je moet voor CWO III Tidal een Marcom B certificaat hebben (dat is een basis marifooncertificaat uitgebreid met extra procedures voor het gebruik van extra veiligheidsmiddelen zoals een DSC-knop op de marifoon of een Epirb), en het certificaat Theoretische Kust Navigatie (TKN), voor de kustnavigatie. 
  • NON-TIDAL: het vaargebied betreft de (ruime,) niet stromende binnenwateren. De vereiste ervaring voor dit diploma is 750 mijl, waarvan minimaal 250 mijl na het behalen van diploma Jachtzeilen II non-tidal.
  • TIDAL: Het vaargebied betreft alle getijdewateren, zoals: de Waddenzee, Westerschelde en Oosterschelde ten zuiden van de lijn Bruinisse-Anna-Jacoba polder, Eems/Dollard en de kustwateren. De vereiste ervaring voor dit diploma is 750 mijl waarvan de helft op zee/stromend water en waarvan minimaal 250 na het behalen van het diploma Jachtzeilen II tidal. Naast de hierboven genoemde mijlen dienen een voldoende aantal getijdehavens te zijn aangelopen en korte tochten te zijn uitgevoerd in de functie van verantwoordelijk navigator/schipper of tijdens een training. Een richtlijn hiervoor is 5. Van e.e.a. moet in een logboek blijk gegeven worden.